Gratis bezorging bij een bestelling van €50 of meer!

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor uw rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@uitgeverijwampert.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Hieronder vindt u de uitzonderingen op het herroepingsrecht.
Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is, zijn producten niet retourneerbaar;
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie

Onze boeken zijn op hoogwaardige wijze ingebonden. Bij normaal gebruik zal het boek een lange levensduur kennen. U kunt ervan uitgaan dat het boek gedurende een jaar na aanschaf niet los komt te zitten. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, neem dan contact op met onderstaand e-mailadres. U komt in aanmerking voor een vervangend exemplaar, wanneer blijkt dat het boek op normale wijze gebruikt is.

Identiteit ondernemer

Uitgeverij WamperT
Weena 399-B
3013AL Rotterdam
info@uitgeverijwampert.nl
06-19924661
KvK-nr.: 56895828
BTW-nr.: NL001890650B60

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:
Uitgeverij WamperT
Weena 399-B
3013AL Rotterdam
info@uitgeverijwampert.nl
06-19924661

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :
— Bestelnummer :
— Ontvangen op (DD-MM-YYYY) :
— Naam/Namen consument(en) :
— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer :
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum (DD-MM-YYYY) :

Enter your username and password to log into your account